Смит, А. Националната идентичност. С., 2000

SUDGTL-BOOK-2014-213
Националната идентичност
Антъни Смит
 
2000
Кралица Маб София
 
Описание: Файлът съдържа книгата на Антъни Смит „Националната идентичност”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,03 МВ.
Език: bul Страници: 295
Ключови думи: История ; национализъм ; идентичност ; идеи ; култура ; Балкани ; СССР ; нация ; етнос ; етногенезис ; общност ; общество ; интелектуалци ; интелигенция ; език ; идеология ; сепаратизъм ; автономия ; космополитизъм ; глобализъм ; геополитика ; империя
Бележки: Целта на книгата е да предложи недвусмислено въведение в същността, причините и последиците на националната идентичност като колективен феномен. Тя е посветена както на историята, така и на съвременността. Потърсени са най-ранните прояви на етническа преданост от времето на фараоните и древен Израел. Разгледано е разпадането на големите колониални империи и на Съветския съюз, конфликтите на Балканите, панарабското и панафриканското движение, оформянето на съвременните нации на всички континенти. Съдържание: Въведение, стр. 5; Глава 1, Национална идентичност и други идентичности, стр. 10; Множествени идентичности, стр. 12; Елементите на „националната” идентичност, стр. 19; Някои функции и проблеми на националната идентичност, стр. 28; Глава 2, Етническата основа на националната идентичност, стр. 33; Ethnie и етногенезис, стр. 34; Етническа промяна, разпадане и оцеляване, стр. 45; „Етнически ядра” и образуването на нациите, стр. 57; Глава 3, Възходът на нациите, стр. 63; Нации преди национализма?, стр. 64; Видове етнически общности, стр. 74; Латерални ethnies и бюрократично приобщаване, стр. 78; Първите нации?, стр. 84; „Вертикални” ethnies и вертикална мобилизация, стр. 87; Модерност и древност на нацията, стр. 95; Глава 4, Национализъм и културна идентичност, стр. 99; Национализмът: идеология, език, чувства, стр. 100; Типове национализъм, стр. 109; Културната матрица на национализма, стр. 116; Интелектуалците и националистката култура, стр. 125; Глава 5, Нация по план?, стр. 135; От империи към нации, стр. 136; От колонии към нации, стр. 145; „Измислянето” на нациите?, стр. 149; „Гражданската нация” на интелигенцията, стр. 158; Глава 6, Сепаратизъм и мултинационализъм, стр. 167; Упорството на простонародния етнонационализъм, стр. 168; Етнически сепаратизъм при старите империи, стр. 171; Етнически сепаратизъм в постколониалните държави, стр. 178; Сепаратизъм и стремеж към автономия в индустриалните общества, стр. 186; Глава 7, Отвъд националната идентичност?, стр. 193; Национализъм: федерални и регионални идентичности?, стр. 196; Новите транснационални сили, стр. 207; Космополитизъм и „глобална” култура?, стр. 211; Употребите на „етническата история”, стр. 215; Геополитика и национален капитализъм, стр. 222; Национализъм отвъд нациите?, стр. 228; Заключение, стр. 236; Бележки, стр. 239; Библиография, стр. 259; Индекс, стр. 280.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 2341