Якимов, А. Балканската политика на Гърция между двете световни войни. С., 2012

SUDGTL-BOOK-2014-348
Балканската политика на Гърция между двете световни войни
Александър Якимов
 
2012
ИК Симелпрес София
 
Описание: Файлът съдържа книгата на Александър Якимов „Балканската политика на Гърция между двете световни войни”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,18 МВ.
Език: bul Страници: 205
Ключови думи: История ; Гърция ; Балкани ; ХХ в. ; Нова българска история ; Гърция ; България ; Югославия ; Румъния ; Албания ; гърци ; малцинство ; общество ; селища ; политика ; Балкански пакт
Бележки: Съдържание: Увод, стр. 5; Част І: Гърция – обществено-политическо състояние и малцинствени проблеми, стр. 16; Част ІІ: Политически отношения на Гърция с балканските страни, стр. 52; Част ІІІ: Гърция и балканското сътрудничество, стр. 113; Заключение, стр. 148; Източници и литература, стр. 154; Списък на преименуваните селища в Гърция, стр. 165.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. II350274