Димитров, С., К. Манчев. История на балканските народи: Том II. С., 1999

SUDGTL-BOOK-2013-011
История на балканските народи: Том II
Страшимир Димитров ; Кръстьо Манчев
 
1999
Парадигма София
 
Описание: Второ издание. Тип файл - PDF. Големина на файла - 1,73 МВ. Сканирал: Ивайло Маринов. Коригирал: Доброслав Илиев. Автор на записа: Димитър Григоров. Благодарности: Спас Цветанов.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Балкани ; Съвременна балканска история ; XIX век ; XX век
Бележки: Чл.-кор. Страшимир Димитров е автор на предговора и на глави I, II, III, IV, V, Х, ХИ. Проф. Кръстьо Манчев е автор на глави VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV и послеслова. Тази книга е продължение на "История на балканските народи XV-XIX век", излязла от печат през 1999 г. Тя също е предназначена да подпомогне обучението по история на балканските народи в нашите висши учебни заведения и да задоволи интересите на любознателните читатели, които биха желали да допълнят познанията си върху миналото на Балканите.