Голдщайн, И. История на Хърватия. Пловдив, 2003

SUDGTL-BOOK-2013-643
История на Хърватия
Иво Голдщайн
 
2003
"Пигмалион" Пловдив
 
Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на Иво Голдщайн посветено на историята на Хърватия. Размер на файла: 9 МБ. Формат на файла: pdf.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Средновековна история на Балканите ; Съвременна история на Балканите ; Австрия ; Унгария ; Австро-Унгария ; Венеция ; Далмация ; Византия
Бележки: Книгата съдържа следните глави: 1. "ВЪВЕДЕНИЕ" - с. 13. 2. "ХЪРВАТСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА" - с. 22. 3. "ПЪРВИТЕ ПИКОВЕ НА ХЪРВАТСКАТА ИСТОРИЯ И ОСНОВАВАНЕТО НА ХЪРВАТСКАТА ДЪРЖАВА" - с. 26. 4. "12-16 ВЕК. ХЪРВАТИЯ И УНГАРИЯ СЕ ОБЕДИНЯВАТ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДИН КРАЛ" - с. 35. 5. "16-18 ВЕК. ХЪРВАТИЯ МЕЖДУ ВЕНЕЦИАНСКАТА РЕПУБЛИКА И АВТРИЙСКАТА И ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ" - с. 49. 6. "1790-1918 г. РАЗВИТИЕ НА СРЕДНАТА КЛАСА" - с. 71. 7. "1918-1941 г. ХЪРВАТИЯ В ЮГОСЛАВИЯ" - с. 129. 8. "1941-1945 г. ТРАГЕДИЯТА НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА" - с. 153. 9. "1944-1948 г. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ. ОТ ВЪЗВИШЕНИ ИДЕАЛИ КЪМ РЕВАНШИЗЪМ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ" - с. 175. 10. "1948-1966 г. НАЧАЛО НА ДЕМОРАТИЗАЦИЯ И ТЪРСЕНА НА СОБСТВЕН ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ" - с. 191. 11. "1966-1980 г. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РЕПРЕСИЯ" - с. 198. 12. "ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ОБЩАТА КРИЗА" - с. 216. 13. "ЮГОСЛАВИЯ И ХЪРВАТИЯ НА ПРАГА НА ВОЙНА" - с. 226. 14. "ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: РОЛЯТА НА ХЪРВАТИЕ И ХЪРВАТИЯ" - с. 270. 15. "ХЪРВАТИЯ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ. МЕЖДУ БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПА" - с. 289.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет