Дончева, Г. Образът на балканите в балкански и западни филми: стратегии за представяне. Велико Търново, 2010

SUDGTL-BOOK-2014-033
Образът на балканите в балкански и западни филми: стратегии за представяне
Гергана Дончева
 
2010
Фабер Велико Търново
 
Описание: Тип файл PDF. Размер на файла 1.78 МВ. Създаване на запис - Димитър Григоров.
Език: bul Страници: 272
Ключови думи: Балкани ; Балканизъм ; кино ; ХХ век ; Съвременна история на Балканите ; национализъм ; постмодернизъм ; деконструкция ; България ; Сърбия ; Югославия ; Турция ; Гърция ; Албания ; Босна и Херцеговина ; Хърватия ; Македония ; Гърция ; преход
Бележки: Съдържание УВОД... 5 І. Балканите в перспективата на киното... 6 ІІ. Няколко предварителни бележки... 8 ІІІ. Проблемната ситуация... 17 ІV. Обект на изследване, цели, методология и структура... 26 ЧАСТ ПЪРВА Разказът за епохата след края на студената война Първа глава. Крахът на някогашното общество І. Смутното време на прехода... 38 §Губещите... 39 § Пожертваното поколение... 42 ІІ. Другият... 46 §Жените... 47 § Етническите и религиозните малцинства.... 53 Втора глава. Радикалният сценарий: югославският конфликт... 65 І. Колективна памет и национална идентичност.......................... 68 1. Сръбската визия за войната... 71 1.1. Югославия: въображаемият музей... 71 1.2. Ерата на Фолклоризмус... 81 2. Хърватската визия за войната... 87 3. Босненската визия за войната... 97 4. Втората световна война като реферативна рамка на югославския конфликт... 108 Трета глава. Върви на запад... 115 І. „Подривното” въздействие на миграционните процеси... 115 ІІ. Появата на е(и)мигрантското кино. Първи опити за систематизация и типологизиране... 119 ІІІ. Балканските миграции в игралното кино... 127 1. Модели на изображение на мигрантския опит... 132 1.1. Копнежът по Запада и неговото кинематографично визуализиране... 133 1.2. На чужда земя... 135 1.3. Мотивът за невъзможното завръщане... 138 1.4. Местата-знаци... 144 ЧАСТ ВТОРА В търсене на балканската идентичност Четвърта глава. Повторната ориентализация: дихотомията балканите-европа... 155 І. Какво представлява повторната ориентализация на Балканите?... 159 ІІ. Механизми на ориентализация... 165 Пета глава. Балканите: жадуваната близост... 185 І. Балканите в готическото въображение на Запада... 188 1. Кинематографичната балканска готика... 191 ІІ. Идиличните Балкани... 198 Шеста глава. Homo Balcanicus: кой е той?... 211 І. Основополагащи консенсусни тези... 214 ІІ. Възходът на новата популярна култура... 216 ІІІ. Популярната балканска народна (контра)култура и балканското кино... 226 ЗАКЛЮЧЕНИЕ... 235 БИБЛИОГРАФИЯ... 238 ФИЛМОГРАФИЯ... 257