Lampe, J. R., M. R. Jackson. Balkan Economic History, 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations. Bloomington, 1982

ВНИМАНИЕ: Не четете файла онлайн, а го свалете на вашия компютър и го ползвайте със съответния DJVU Reader.
SUDGTL-BOOK-2014-283
Balkan Economic History, 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations
John R. Lampe ; Marvin R. Jackson
 
1982
Indiana University Press Bloomington
 
Описание: Файлът съдържа книгата на John R. Lampe и Marvin R. Jackson „Balkan Economic History, 1550-1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations”. Формат на файла - Djvu. Размер на файла – 10,018 МВ.
Език: eng Страници: 728
Ключови думи: История ; Балкани ; ХVІ в. ; ХVІІ в. ; ХVІІІ в. ; ХІХ в. ; ХХ в. ; Нова история на Балканите ; Османска империя ; Хабсбургска монархия ; Румъния ; България ; Гърция ; Турция ; Албания ; Сърбия ; Югославия ; Втора световна война ; икономика ; стопанство ; български земи ; реформи ; земеделие ; промишленост ; финанси ; статистика
Бележки: Изследването е посветено на икономическата история на балканските държави и територии от 1550 г. до 1950 г. Поместени са таблици. Съдържание: Acknowledgments...xvii; Introduction: Issues in Balkan Economic History...1; Part I. New Markets in the Old Empires, from the Sixteenth to the Nineteenth Centuries...15; The Economic Legacy of Ottoman Domination...21; The Economic Legacy of Habsburg Domination...50; 3. The Romanian Principalities Between Three Empires, 1711-1859...80; 4. The Serbian National Economy and Habsburg Hegemony, 1815-1878...109; 5. The Bulgarian Lands in a Declining Ottoman Economy...133; Part II. Modernization in the New Nation-States, 1860-1914...155; 6. The Export Boom and Peasant Agriculture...159; 7. Financial Consequences of Political Independence...202; 8. Industrial Stirrings and the Sources of Growth...237; 9. Economic Development in the Imperial Borderlands to 1914...278; Part III. War and Economic Development, 1912-1950 - Marvin R. Jackson and John R. Lampe...323; 10. The Disruption of Prewar Patterns: Agriculture and Aggregate Growth...329; 11. The Disruption of Prewar Patterns: Finance and Industry...376; 12. Structural Change and the State Sector During the Depression...434; 13. The Economic Consequences of the Second World War...520; Conclusion: Postwar Industrialization in Historical Perspective...576; Notes...601; Selected Bibliography...688; Index...715.
Бележки: Институт по балканистика към БАН