Йовчева, Г. Стопанска история на България: Документи и казуси. Ямбол, 2007

SUDGTL-BOOK-2014-354
Стопанска история на България: Документи и казуси
Гита Йовчева

2007
Светлина Ямбол

Описание: Файлът съдържа сборник с документи „Стопанска история на България. Документи и казуси” от Гита Йовчева. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 8,01 МВ.
Език: bul Страници: 408
Ключови думи: История ; България ; извори ; документи ; българи ; османска ; османско владичество ; стопанство ; икономика ; термини ; закони ; право ; Средновековие ; Възраждане ; Първа световна война ; Втора световна война ; Средновековна българска история ; История на българските земи ХV-ХVII в. ; История на Българското възраждане (ХVIII– ХIХ в.) ; Нова българска история ; Съвременна българска история ; Извори за българската история
Бележки: В изданието са поместени таблици. Съдържание: Предговор, стр. 3; Увод, стр. 5; Раздел І: Средновековна България, стр. 17; Раздел ІІ: Османско владичество ХV-ХVІІІ в., стр. 31; Раздел ІІІ: Българското Възраждане, стр. 45; Раздел ІV: Българското стопанство от Освобождението до войните, стр. 64; Раздел V: Българското стопанство по време на войните 1912-1918 г., стр. 139; Раздел VІ: Българското стопанство от края на Първата до края на Втората световна войни, стр. 162; Раздел VІІ: Българското стопанство 1944-1989 г., стр. 184; Раздел VІІІ: Българското стопанство 1989-2007 г. стр. 241; Терминологичен речник, стр. 328; Приложения, стр. 348; Литература, стр. 406.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. IБН028574