Документи по обявяване на независимостта на България 1908 година: Из тайния кабинет на княз Фердинанд (Състав. Цв. Тодорова, Ел. Стателова). С., 1968

SUDGTL-BOOK-2014-299
Документи по обявяване на независимостта на България 1908 година: Из тайния кабинет на княз Фердинанд (Състав. Цв. Тодорова, Ел. Стателова)

1968
Изд. на БАН София

Описание: Файлът съдържа сборника „Документи по обявяване на независимостта на България 1908 година. Из тайния кабинет на няз Фердинанд”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 17,5 МВ.
Език: bul Страници: 239
Ключови думи: История ; България ; Балкани ; Русия ; Европа ; Независимост ; 1908 г. ; ХХ в. ; Фердинанд ; извори ; документи ; българи ; външна политика ; доклад ; телеграма ; писма
Бележки: Изданието съдържа документи, свързани с външната политика на България. Публикувани са факсимилета. Съдържание: Предговор, стр. 5; Документи, стр. 13; Бележки, стр. 126; Факсимилета, стр. 137; Именен показалец, стр. 237.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б3017