Андерсън, Б. Въобразените общности: Размишления върху произхода и разпространението на национализма. С., 1998

SUDGTL-BOOK-2014-203
Въобразените общности: Размишления върху произхода и разпространението на национализма
Бенедикт Андерсън

1998
Критика и хуманизъм София

Описание: Файлът съдържа книгата на Бенедикт Андерсън „Въобразените общности. Размишления върху произхода и разпространението на национализма”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 10,8 МВ.
Език: bul Страници: 225
Ключови думи: История ; общност ; национализъм ; идеи ; Съвременна история на Балканите ; Балкани ; култура ; идентичност ; език ; империализъм ; патриотизъм ; расизъм ; памет ; понятия
Бележки: Книгата е посветена на произхода и разпространението на национализма. Съдържание: Благодарности, стр. 9; Предговор към второто издание, стр. 11; Въведение, стр. 17; Културни корени, стр. 24; Източниците на националното съзнание, стр. 51; Креолските пионери, стр. 61; Стари езици, нови модели, стр. 79; Официален национализъм и империализъм, стр. 94; Последната вълна, стр. 122; Патриотизъм и расизъм, стр. 150; Ангелът на историята, стр. 164; Преброяване, карта, музей, стр. 171; Памет и забрава, стр. 195; Библиография, стр. 215; Индекс, стр. 222.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 1403