Баландие, Ж. Политическа антропология. С., 2000

SUDGTL-BOOK-2014-174
Политическа антропология
Жорж Баландие

2000
Издателска къща „Женифер – Хикс” София

Описание: Файлът съдържа книгата на Жорж Баландие „Политическа антропология”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,57 МВ.
Език: bul Страници: 255
Ключови думи: История ; политика ; антропология ; родство ; власт ; религия ; общество ; култура ; традиция ; държава
Бележки: Книгата е посветена на политическата антропология. Представлява опит за обща рефлексия върху политическите общества. Обръща се внимание на приноса на политическата антропология към научните изследвания, насочени към по-правилното очертаване и по-доброто познаване на политическата сфера. Съдържание: Предговор, стр. 3; Представяне, стр. 10; Глава Първа: Конструиране на политическата антропология, стр. 12; Глава Втора: Сферата на политическото, стр. 36; Глава Трета: Родство и власт, стр. 70; Глава Четвърта: Социална стратификация и власт, стр. 103; Глава Пета: Религия и власт, стр. 128; Глава Шеста: Измерения на традиционната държава, стр. 157; Глава Седма: Традиция и модерност, стр. 200; Заключение: Перспективи на политическата антропология, стр. 233; Бележки, стр. 246.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 2264