Развитие личности ребенка: (Ред. А. М. Фонарев). М., 1987

SUDGTL-BOOK-2014-294
Развитие личности ребенка: (Ред. А. М. Фонарев)

1987
Прогресс Москва

Описание: Файлът съдържа книгата „Развитие личности ребенка”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,84 МВ.
Език: rus Страници: 272
Ключови думи: Етнология ; Антропология на детството ; Психология ; Педагогика ; деца ; общество ; личност ; език ; общуване ; култура ; социализация
Бележки: В книгата се описва процеса на психическото развитие на детето от рождението до юношеството. Обръща се внимание на развитието на неговата личност. Изданието е илюстрирано. Съдържание: Предисловие, стр. 5; От авторов, стр. 10; Физическое и умственное развитие в младенчестве, стр. 11; Социальное и эмоциональное развитие в младенчестве, стр. 37; Второй и третий годы жизни ребенка, стр. 59; Язык и общение, стр. 74; Когнитивное развитие, стр. 99; Интеллект и достижения, стр. 131; Приобретение социального опыта, стр. 151; Самосознание и социальное развитие, стр. 166; Социализация в семье, стр. 190; Социализация вне семьи, стр. 212; Юность: физическое и умственное развитие, социализация, стр. 231; Указатель имен, стр. 267.
Бележки: Библиотека на Начална и предучилищна педагогика, сиг. 15/Р20