Цанева, Е., А.Кирилова, В. Николова. Осиновяването в българската културна традиция. С., 2010

SUDGTL-BOOK-2014-292
Осиновяването в българската културна традиция
Еля Цанева ; Анни Кирилова ; Ваня Николова

2010
Етнографски интитут с музей - БАН София

Описание: Файлът съдържа книгата на Еля Цанева, Анни Кирилова и Ваня Николова „Осиновяването в българската културна традиция”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,03 МВ.
Език: bul Страници: 236
Ключови думи: Етнология ; Антропология на детството ; България ; ХІХ в. ; ХХ в. ; осиновяване ; деца ; българи ; общество ; законодателство ; право ; семейство ; социализъм ; култура
Бележки: Изследва се осиновяването в историческа перспектива. Съдържание: Предговор, стр. 7; Еля Цанева, Българската осиновителна практика от предмодерното време до 40-те години на ХХ в., стр. 9; Анни Кирилова, Осиновяване в социалистическата държава, стр. 124; Ваня Николова, От „храненик” към „Чл. 676”. Осиновяването след 1989 година, стр. 172; Резюме, стр. 225; Summary, стр. 230; Списък на съкращенията, стр. 235.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 9750