Залезът на Стара Европа: Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ век. 1871-1914 г. (Състав. Борислав Гаврилов Гаврилов). С., 1995

SUDGTL-BOOK-2014-300
Залезът на Стара Европа: Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ век. 1871-1914 г. (Състав. Борислав Гаврилов Гаврилов)

1995
Унив. изд. „Св. Климент Охридски” София

Описание: Файлът съдържа книгата „Залезът на Стара Европа. Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ век. 1871-1914 г.”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,72 МВ.
Език: bul Страници: 160
Ключови думи: История ; ХІХ в. ; ХХ в. ; Европа ; Германия ; Франция ; Русия ; Бисмарк ; Австро-Унгария ; Румъния ; България ; Първа световна война ; Берлински договор ; Великобритания ; Италия ; САЩ ; Балкани ; Босна и Херцеговина ; Балкански войни ; извори ; документи ; международни отношения ; договор ; криза ; спомени ; война ; дипломация ; мир ; колонии ; личност ; Африка ; Тунис ; Китай ; Япония ; Азия ; Мароко
Бележки: Съдържание: Предговор, стр. 13; Дял Първи: Въоръженият мир след Френско-пруската война и подготовката на Първата световна война 1871-1914 г., стр. 17; Дял Втори: Борба за колониално господство между големите империалистически държави 1871-1914 г., стр. 105; По-важни политически фигури и държавници през периода, стр. 152.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 35