Бърк, П. Ренесансът. С., 1996

SUDGTL-BOOK-2014-205
Ренесансът
Питър Бърк

1996
Изд. „Кралица Маб” София

Описание: Файлът съдържа книгата на Питър Бърк „Ренесансът”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 1,69 МВ.
Език: bul Страници: 134
Ключови думи: История ; Ренесанс ; Европа ; Италия ; култура ; изкуство ; идеи
Бележки: Трудът представлява синтезиран поглед към едно от най-значителните явления в световната култура. Питър Бърк обобщава съвременните възражения към модела, предложен от Я. Буркхарт, и анализира широко разпространението на ренесансовите идеи и това, което авторът нарича "употребите на Италия" в други национални култури. Сбито е проследено както възникването, така и разпадането на Ренесанса. Съдържание: Митът за Ренесанса, стр. 5; Италия. Възраждане и новаторство, стр. 14; Рененсансът извън дома. За употребите на Италия, стр. 46; Разпадането на Ренесанса, стр. 81; Заключение, стр. 95; Подборна библиография, стр. 108; Показалец, стр. 118.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 554