Цветкова, Б. Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт. С., 1958

SUDGTL-BOOK-2013-647
ИЗВЪНРЕДНИ ДАНЪЦИ И ДЪРЖАВНИ ПОВИННОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ТУРСКА ВЛАСТ
БИСТРА ЦВЕТКОВА

1958
Издателство на БАН София

Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на Бистра Цветкова върху данъчната система в българските земи под турска власт в периода XV-XVII в. Размер на файла: 9,8 МБ. Формат на файла: PDF.
Език: bul Страници: 226
Ключови думи: България ; История ; XV-XVII в. ; Османска империя ; данъци
Бележки: Монографията съдържа следните глави: "1. Парични данъци от групата на tekalif-i orfiye ve avariz-i divaniye; 2. Принудителни изземвания на храни и припаси; 3. Държавни повинности и ангарии; 4. Категории зависимо население, освободени от облагане с извънредни данъци и държавни повинности; 5. Съпротивата на зависимото население против облагането с данъци от групата tekalif-i orfiye ve avariz-i divaniye."
Бележки: Библиотека на Исторически факултет