Георгиев, В. Народният сговор 1921-1923: (към началната история на фашизма в България). С., 1989

SUDGTL-BOOK-2012-052
Народният сговор 1921-1923: (към началната история на фашизма в България)
Величко Георгиев

1989
университетско издателство "Климент Охридски" София

Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на Величко Георгиев за ролята на Народният сговор в българската история в периода 1921-1923. Формат на файла - PDF. Размер на файла 2.93 МБ.
Език: bul Страници: 334
Ключови думи: История на България ; 1921-1923 ; Народен сговор ; фашизъм ; идеология ; програма ; структура ; външно-политически позиции ; демократическия сговор ; конституционния блок
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Предговор" - 5 с., "Предшественици" - 12 с., "Образуване и организационна система" - 32 с., "Създаване, социална основа, материална подкрепа" - 51 с., "Програма и идеология" - 71 с., "Взаимоотношения с Военния съюз" - 99 с., "Отношение към Конституционния блок" - 115 с., "Отновение към революционното и професионалнотодвижение" - 132 с., "Външнополитически позиции и отношение към Вътрешната македонска революционна организация" - 148 с., "Превръщане в управляващ фактор" - 167 с., "Опит за превръщане в политическа партия" - 194 с., "Раждането на Демократическия сговор" - 225 с., "Против единофронтовската политика на българската комунистическа партия и за запазване на деветоюнската правителствена коалиция" - 287 с., "Заключение" - 309 с., "Проложение" - 315 с., "Резюме на руски език" - 319 с., "Резюме на английски език" - 323 с.