Георгиев, В. Буржоазните и дребнобуржоазните партии в България : 1934-1939. С., 1971

SUDGTL-BOOK-2012-055
Буржоазните и дребнобуржоазните партии в България : 1934-1939
Величко Георгиев

1971
Държавно издателство "Наука и изкуство" София

Описание: Файлът съдържа изследването на Величко Георгиев посветено на Буржоазните и дребно буржоазните партии в България в периода от 1934 до 1939. Формат на файла- PDF. Размер на файла 8.01 МБ.
Език: bul Страници: 467
Ключови думи: буржоазните партии ; дребнобуржоазните партии ; 1934-1939 ; военно-фашистка диктатура ; монархо-фашистка ; буржоазна опозиция ; демократично обединение ; втората световна война
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Буржоазните и дребнобуржоазните партии в навечерието на 19 май 1934 г." - 9 с., "Установяването на военно-фашистка диктатура и забраняване наполитическите партии" - 70 с., "От военно-фашистка към монархо-фашистка диктатура. Оформяне на буржоазнодемократичната опозиция." - 122 с., "Против монархо-фашистката диктатура- за установяване на буржоазно-парламентарния режим (май 1936 - март 1937) " - 195 с., "Демократично обединение" - 290 с., "Буржоазните и дребнобуржоазните партии в навечерието на Втората световна война (края 1938 - септември 1939)" - 347 с., "Външнополитически позиции на буржоазните и дребнобуржоазните партии" - 347 с., "Заключение" - 454 с.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет