Генчев, Н. Външната политика на България (1938-1941). С., 1998

SUDGTL-BOOK-2012-051
Външната политика на България (1938-1941)
Николай Генчев

1998
Издателство Вектор София

Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на аНиколай Генчев за Външната политика на България в периода 1938-1941. Формат на файла - PDF. Размер на файла 2.04 МБ.
Език: bul Страници: 196
Ключови думи: Българска външна политика ; Втора световна война ; 1938-1941 ; Външно-политическа ориентация ; История на България ; Добруджанският въпрос ; Трстранният пакт
Бележки: нигата съдържа следните глави: "Предговор - 7 с., Глава Първа - Външно-политическа ориентация на България в навечерието на Втората световна война - 11 с., Глава Втора - Българската външна политика след започването на Втората световна война - 61 с., Глава Трета - Уреждане на добруджанския въпрос - 95 с., Глава Четвърта - България на кръстопът - 119 с., Глава Пета - Присъединяване на България къмТристранния пакт - 147 с., Библиография - 184 с."