АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 3

ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ПРЕЗ XX ВЕК (НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ)                                                    

Тодор Попнеделев

ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА МЕЖДУ ЛЕВАНТА, АМАЛФИ И ГАЕТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО                                                    

Райчин Райчинов

ВЕНЕЦИАНСКА ДАЛМАЦИЯ ПРЕЗ XVIII В. КАТО ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИОГРАФИЯ                                                    

Ивета Косева