АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 4

ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ПРЕЗ XX ВЕК (НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ) РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА ОТ 1944 Г. ДО КРАЯ НА XX ВЕК                                                    

Тодор Попнеделев

СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК      

Стоян Стоянов