АНАМНЕЗА, Год. XVII, 2022, кн. 3

СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩАТА В ЛУДОГОРИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (ОТ VІІІ В. ДО 1878 Г.)

Силвия Аризанова