История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955

В колекцията са включени и допълненията от 1956 г. Картите са общо 11. Запазени са във формат PDF. Кликнете върху съответната PDF-иконка, за да отворите картата, която искате да разгледате.

Европа през 476 г. с вписана карта, изобразяваща Държавaта на остготите през V-VI в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955) Европа и Средиземноморието в края на IX в. с вписана карта, изобразяваща разделянето на Франкската държава по Меерсенския договор (870 г.) (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955
Икономически центрове и търговски пътища в Европа ХI-XIII в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955) Европа и Средиземноморието през ХII в. с вписана карта, изобразяваща кръстоносните държави през ХI-XIII в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955) Европа в края на ХIV в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955) ново
Образуване на Руската централизирана държава (1462-1533 г.) и ръст на многонационалната Руска държава в ХVI в. (1533-1598 г.) [с редакционни бележки в полетата] (Източник: [Вероятно] История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. С., 1955) Великите географски открития от края на ХV до средата на ХVII в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. Том II. С., 1956) Селската война в Германия през 1524-1525 г. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. Том II. С., 1956)
Европа в средата на ХVI в. (около 1560 г.) (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. Том II. С., 1956) Нидерландска буржоазна революция през 1566-1609 г. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. Том II. С., 1956) Европа в средата на ХVII в. (Източник: История на средните векове. [Приложение]. 5 цветни карти. Том II. С., 1956)