Карти на света, колекция

Карта на света, 1846 (Източник: William Mackenzie. Gallery Of Geography. 1846.). Схема, представяща най-високите съоръжения в света около 1896 г. Британските колонии, 1898 г.
Светът, колониалните владения и основните търговски пътища около 1910 г. Японска карта на света, 1914 г. Гъстота на населението в света, 1918 г.
Света, Германските радиопредавания, Северният полюс, Южен полюс, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 1 Die Erde, Karte Nr. 2 Deutsche Funkverbindungen, Karte Nr. 3, Nordpolarkarte, Karte Nr. 4 Sudpolarkarte; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Светът, 1973 г. (Източник: Рекламно тефтерче на японската компания Komiai Chemical Industry Co., Ltd. за 1973 г., собственост на българското техническо аташе в Токио В. Д. Григоров. Архив Анамнезис.). Светът, политическо разделение, 1983 г. (Източник: Atlas fur die 6. bis 11. Klasse. VEB Hermann Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha, 1984).
 
Световните часови зони, 1989 г. (Източник: The World Almanac and Book of Facts 1989. New York, 1989, p. М5). Френските отвъдморски департаменти и територии.