БЛОГЪТ НА ВАЛЕРИ КОЛЕВ

БЛОГЪТ НА ВАЛЕРИ КОЛЕВ

Специализираният исторически блог на доц. д-р Валери Колев, преподавател в Катедра „История на България“ към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.