БЛОГЪТ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО НОВА И СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

БЛОГЪТ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО НОВА И СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Блогът на Mагистърската програма по Нова и Съвременна българска история към Kатедрата по История на България в Историческия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.