БЛОГЪТ НА МАРИЯН КАРАГЬОЗОВ

БЛОГЪТ НА МАРИЯН

Блогът на Мариян Карагьозов, студент в специалност „Право“ и приятел на anamnesis.info.