СЕМИНАР_BG

СЕМИНАР_BG

Електронно списание за културни изследвания.Списанието е създадено с подкрепата на програма „Идеи” на МОН през 2009 г. Издател е Фондация „Медийна демокрация“. В редколегията участват преподаватели и изследователи от СУ, БАН, ЮЗУ и НБУ.