СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ

 СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Сдружението на преподавателите по история в България е създадено през септември 1998 г. от участници в квалификационна програма в Департамента за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обединява ни идеята за споделяне на добри практики на национално и на международно равнище и за изграждане на устойчива мрежа за професионални контакти между учителите по история в страната.