СВОБОДНА ЮГОСЛАВИЯ

СВОБОДНА ЮГОСЛАВИЯ

Нещо като сайт, нещо като блог, на който освен политика и пропаганда, ще намерите интересни фото, видео и аудио ресурси, свързани с историята на несъществуващата вече Югославия.