ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

Дигитална Библиотека Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Съдържа интересни материали, свързани с българското минало, като поредицата „Българска историческа библиотека“ (Благодарности към Sisinda).