ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Руска електронна библиотека, която съдържа извори, дневници, писма, мемоари, военна история, обща история, изследвания, статии, представяния на военна техника, пропаганда, военна проза, военна поезия, нормативни документи.