АНАМНЕЗА, Год. I, 2006, кн. 2

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА І, БРОЙ 2/ 2006

СЪДЪРЖАНИЕ


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ


Михаил Груев

Юри Тодоров
 
ПОРТРЕТИ

Макиавели и тайните на държавата и властта

Борислав Гаврилов


АЛТЕРНАТИВАТА В ИСТОРИЯТА (КОТРАФАКТУАЛНО ИЛИ ВЪОБРАЖАЕМО МИНАЛО)


Йоанна Бенчева

ЗА НАСТОЯЩЕТО ЧРЕЗ МИНАЛОТО

 


Веселин Тепавичаров

Каракачаните
Алексей КАЛЬОНСКИ 
 
СЦЕНИ, ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ "МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ..."

Галя Вълчинова
 
ЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ (ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ В ИСТОРИЯТА)

 
СОЦИАЛНА И СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

Христо Беров

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Спасимир Доморадски, Рачо Колев
 
ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК

Калин Андреев
 
ИЗ ДОБРАТА СТАРА ПРЕСА