АНАМНЕЗА, Год. I, 2006, кн. 3

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА І, КНИГА 3 / 2006

СЪДЪРЖАНИЕ


ЗА ГЕРОИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ (ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ В ИСТОРИЯТА)


 Врагът в леглото на Тито

Христо Мишков


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ


 Какъв вид историческа логика, все пак? Към философията на българската история

Стефан Чурешки


ПРЕВРАТНИ МОМЕНТИ В ИСТОРИЯТА


 Към въпроса за Велбъждската битка

Тома Томов


ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ


 Линдън Джонсън: дългото политическо лято на 1964 г., Студената война и преходът към „Великото общество“

Костадин Грозев


ИСТОРИЯ НА ПРОПАГАНДАТА


 Българската национална пропаганда и нейната институционализация през 40-те години

Кирил Чуканов


СОЦИАЛНА И СТОПАНСКА ИСТОРИЯ


 Проституцията в София и Белград от края на ХІХ и началото на XХ век

Владимир Станев, Христо Беров


В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК


 Покръстването на българите мюсюлмани

Пламена Стоянова


НА ЗАЗОРЯВАНЕ


 Великите българи. Mari romani

Димитър Григоров


ПРОЧЕТИ ТОВА, НЕ ЧЕТИ ОНОВА (или просто рецензии)


 Alexander Fol (†), Jan Lichardus, Vassil Nikolov (Hrsg.). Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. Mainz, 2004.

Христо Попов