АНАМНЕЗА, Год. I, 2006, кн. 1

СПИСАНИЕ "АНАМНЕЗА" ГОДИНА І, БРОЙ 1/ 2006

СЪДЪРЖАНИЕ


  • ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ


  Таня Бонева

  ПОРТРЕТИ

  Борислав Гаврилов

  АЛТЕРНАТИВАТА В ИСТОРИЯТА

  Иван Илчев

  ЗА НАСТОЯЩЕТО ЧРЕЗ МИНАЛОТО

  Веселин Тепавичаров

  СЦЕНИ ОТХВЪРЛЕНИ ПРИ "МОНТАЖА НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ..."

  Андрей Лунин

  АРХЕОЛОГИЯ

  Тотко Стоянов, Ивайло Лозанов

  В БЪРЛОГАТА НА МЛАДИЯ ИСТОРИК

  Иван Тепавичаров

  ДОКУМЕНТИ

  Димитър Григоров

  ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА...НЕ ЧЕТЕТЕ ОНОВА... (или просто рецензии)