Книжка за успеха, поведението и отсъствията, 1932-1933 г.