Азия, колекция карти

Палестина, 1845 г. (Източник: A NEW GENERAL ATLAS, COMPRISING A COMPLETE SET OF MAPS REPRESENTING THE GRAND DIVISIONS OF THE GLOBE, TOGETHER WITH THE SEVERAL EMPIRES, KINGDOMS AND STATES IN THE WORLD; COMPILED FROM THE BEST AUTHORITIES, AND CORRECTED BY THE MOST RECENT DISCOVERIES. WRITTEN AND ENGRAVED BY JOS. PERKINS. NEW YORK, PUBLISHED AT TANNER'S GEOGRAPHICAL ESTABLISHMENT, 1845, p. 23). Азия, 1846 (Източник: William Mackenzie. Gallery Of Geography. 1846.). Азия, 1870 (Източник: William Mackenzie. Gallery Of Geography. 1870.).
Азия, 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 66). Японската империя, 1919 г. (Източник: The Peoples Atlas. London Geographical Institute. 1920, p. 70). Азия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 26 Asien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“).
Индия, 1928 г. (Източник:Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 27 Vorderindien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Източна Азия, 1928 г. (Източник: Knaurs Welt-Atlas. Berlin, 1928, Karte Nr. 28 Ostasien; Библиотека „Милчо Лалков“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“). Алтай, физическая карта, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т. 2. М., 1950).
Беринговое море, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т.5. М., 1950). Афганистан, политико-административная карта, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т. 3. М., 1950). Афганистан, физическая карта, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т. 3. М., 1950).
Израиль, 1952 г. (Източник: БСЭ. Т. 17. М., 1952). Полуостров Индокитай, политико-административная карта, 1953 г. (Източник: БСЭ. Т. 18. М., 1953). Полуостров Индокитай, физическая карта, 1953 г. (Източник: БСЭ. Т. 18. М., 1953).
Индонезия, политико-административная карта, 1953 г. (Източник: БСЭ. Т. 18. М., 1953). Индонезия, физическая карта, 1953 г. (Източник: БСЭ. Т. 18. М., 1953). Монгольская народная республика, политико-административная карта, 1954 г. (Източник: БСЭ. Т. 28. М., 1954).
Монгольская народная республика, физическая карта, 1954 г. (Източник: БСЭ. Т. 28. М., 1954). Тянь-шань, физическая карта, 1956 г. (Източник: БСЭ. Т. 43. М., 1956). Цейлон, 1957 г. (Източник: БСЭ. Т. 46. М., 1957).
Карта и справка за Сирия, 1963 г. (Източник: Работническо дело, 9 март, 1963, бр. 68, год. XXХVII, с. 4). Близкият изток, 1974 г. (Източник: Рекламно тефтерче на японската компания Митсубиши за 1974 г., собственост на българското техническо аташе в Токио В. Д. Григоров. Архив Анамнезис.). Китай, Корея, Япония, 1989 г. (Източник: The World Almanac and Book of Facts 1989. New York, 1989, p. М7).
 
Индия, Североизточна Африка, Арабски полуостров, 1989 г. (Източник: The World Almanac and Book of Facts 1989. New York, 1989, p. М9). Югоизточна Азия, 1989 г. (Източник: The World Almanac and Book of Facts 1989. New York, 1989, p. М8).