Австралия, Океания, Антарктида, Арктика, колекция карти

Арктика, 1950 г. (Източник: БСЭ. Т. 3. М., 1950). Антарктида, 1961 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 1, А-ГЕРА. С., 1963, с. 88). Австралия и Нова Зеландия, 1960 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 1, А-ГЕРА. С., 1963, с. 8).