LEGACIES OF BRITISH SLAVE-OWNERSHIP

LEGACIES OF BRITISH SLAVE-OWNERSHIP

База данни, проследяваща влиянието на робовладелството върху формирането на модерна Великобритания.