ISHA. The International Students of History Association

ISHA. The International Students of History Association

Международната асоциация на студентите по история е основана през 1989 г. в Унгария и е неправителствена, независима мрежа, която цели да "срещне" студентите по история от различни държави.