INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE FIRST WORLD WAR

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE FIRST WORLD WAR

Англоезична база данни, проследяваща всички аспекти на Голямата война. Създадена е през октомври 2014 г.