Поздравително писмо от Чардафон Велики до Стефан Стамболов по повод именния му ден (1893 г.)

Поздравително писмо от Чардафон Велики до Стефан Стамболов по повод  именния му ден (1893 г.)

27 декември 1893 г., Св. Стефан.

Уважаемий г. Стамболов! Живей!

Като Ви честитя именний ден, моля Провидението да Ви запазва за дълго да живейте! Този скромен дар е пратен от поп Василя от Габрово за Вас. Аз го донесох и днес Ви го поднасям именно за именний Ви ден. Живейте, народний труженико!

 

Твой, верния: Чардафон

 

Ф. 19к, оп. 1, а. е. 996, л. 497

 

Източник: Стефан Стамболов.  Личен архив.  Писма, телеграми,  рапорти,  записки  (април-декември 1893  г.). Том VI. Иванов, Д. (ред). София, 2001, стр. 698