Поздравление от първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков до генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев по случай нагрждаването му със „Златен медал на мира Фредерик Жолио-Кюри“, 2 декември 1975 г.

№ 322. Поздравление от първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков до генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев по случай нагрждаването му със Златен медал на мира Фредерик Жолио-Кюри“

2 декември 1975 г.

 

Скъпи другарю Брежнев,

Позволете ми да изразя своята искрена радост и дълбоко задоволство по случай награждаването Ви с най-високото отличие на Световния съвет на мира – „Златният медал на мира Фредерик Жулио-Кюри“.

Удостояването Ви с отличието на световното движение на привържениците на мира е израз на признателността на народите за Вашата инициатива, енергична и целеустремена дейност на знаменосец на великото дело на мира, на високата оценка за решаващата роля на ленинската Комунистическа партия на Съветския съюз и братската съветска държава в борбата за траен, справедлив и демократичен мир и сигурност, за утвърждаването на принципите на мирното съвместно съществуване на държавите с различен обществен строй.

От цялата си душа Ви желая, скъпи Леонид Илич, нови големи успехи във Вашата неуморна и високоблагородна дейност в името на мира и социалния прогрес, в интерес на цялото прогресивно човечество, за тържеството на нашия комунистически идеал!

 

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              Тодор Живков

първи секретар на Централния

комитет на Българската кому-

нистическа партия

 

 

Печата се по Тодор Живков. Избрани съчинения. Т. 24. С., 1978, с. 177-178

 

 

Източник: Министерство на външните работи на НРБ. Външна политика на Народна република България. Сборник от документи и материали. Том III. Ч. II 1973-1976. С., 1983, с. 549