Кисьов, Ал. Генерал Колев и действията на 1. конна дивизия в Добруджа през 1916. година. С., 1928