Керезов, Ст. В килиите на Централния затвор: Живот и престъпления на най-бележитите затворници в България. С., 1991