Марковић, Д. I свеска од 7 октобра 1963 до 17 фебруара 1964 године [частично публикуван ръкопис от спомените на Драгослав Дража Маркович].

 Марковић, Д. I свеска од 7 октобра 1963 до 17 фебруара 1964 године [частично публикуван ръкопис от спомените на Драгослав Дража Маркович].

Благодарности към Слободан Мандич, Историјски архив Београда.

Забележка: Тази част от спомените на видния югославски държавен и партиен деец Драгослав Дража Маркович е частично публикувана в Dragoslav - Draža Marković. Sećanje i komentari - dnevničke beleške Dragoslava-Draže Markovića. Beograd, 2010. Обхваща първите няколко месеца от дейността на Д. Маркович като югославски посланик в София (1963-1967 г.).