Постановление на Върховния касационен съд за разтурването на БКП и нейните поделения София, 2 април 1924 г.

 

Постановление на Върховния касационен съд за разтурването на БКП и нейните поделения

София, 2 април 1924 г.

 

Върховният Касационен Съд, углавно отделение […] въз основа на чл. чл. 1 и 16 от закона за защита на държавата

 

ПОСТАНОВИ:

Разтурват се:

I. Българската Комунистическа Партия и нейните поделения и институти: 1) Съюза на Комунистическата младеж в България; 2) Общото работническо кооперативно дружество „Освобождение”; 3) Общия работнически синдикален съюз и

II. Партията на труда.

Имотите: движими и недвижими на тези организации, поделения и институти, постъпват в полза на държавата.

 

Председател: В[асил] Маринов;

Членове: Кирил Кирилов, Стефан Киряков, Васил Василев, Иван Брънеков, Христо Георгиев, Янко Константинов и Димитър Димов.

 

 

Източник: Коминтернът и България (март 1919 – септември 1944 г.). Том 1. Съст. Л. Ревякина и др. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет, с. 191.