Коста Протич до Йован Ристич, Ниш, 1/13 април 1878 г.

 

 

Коста Протич до Йован Ристич, Ниш, 1/13 април 1878 г.

До господин министъра на външните работи,

Господине,

Един знатен търговец и същевременно вожд на двадесет арнаутски села в „Моравица“, наречен Камбер, съобщи на командващия шумадийския корпус чрез свой доверен човек, че когато започне да се решава въпросът за границата между нас и България, той със своите двадесет арнаутски села, на които е избран за главатар, не иска по никакъв начин да остане в България, а желае да се присъедини към Сърбия.

Съобщавайки ми това командващият корпуса ме пита: дали някаква демонстрация или декларация на тези арнаути би ни била от полза, така че той да работи по-нататък в тази насока.

Тези села около Моравица частично са в неутралната територия, а главно в пространството, окупирано от турската войска.

Молейки Ви за инструкции по въпроса Ви уверявам в своите почитания.

 

Арх. № 1371                                                                              Началник-щаб на Върховното командване

1 април 1878 г.                                                                                                                   Генерал К. С. Протич

АИИС, Фонд Й. Ристич, XIX/5, 19/386

 

Източник: СРБИЈА 1878. Документи. Београд, 1978, с. 261-262

Превод от сръбски: Д. Григоров