АНАМНЕЗА, Год. XI, 2016, кн. 1

„ЗАПОВЕД ЗА УНИЧТОЖЕНИЕТО НА ИЗВЕСТНИ КАТЕГОРИИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ЛИЦА“ ОТ 1915 Г.

Мартин Вълков

ЮГОСЛАВСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО АЛБАНО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1945-1949)

Илир Келменди

СВЕТОВЕ И ФОРМИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Рецензия за Георги Медаров, Жана Цонева, Момчил Христов, Огнян Касабов, Предприемачески дух и призрачни предприемачи. Еспертно знание, неолиберално управление и социално страдание (Колектив за обществени интервенции: София, 2015), 280 с.

Росица Генчева

ОБЯВЯВАНЕТО НА TУРСКАТА РЕПУБЛИКА ПО СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА

Мюмюн Исов

ПОГРОМЪТ В БОСИЛЕГРАДСКО 15-16 МАЙ 1917 Г. / АНГЕЛ ДЖОНЕВ; РЕЦ. ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ, ПЛАМЕН ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ГРЕБЕНАРОВ. – КЮСТЕНДИЛ: ФАБЕР, 2016 . – 92 С. 7 С ИЛ., ФАКС.; 20 СМ ISBN 978-619-00-0444-8, СИСТ. NO: 16469

Божица Младенович