АНАМНЕЗА, Год. X, 2015, кн. 2

ВОЙНА, ОКУПАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО В КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.

Мартин Вълков


ИСТАНБУЛСКИТЕ КАФЕНЕТА НА ХХ И ХХІ В. – МЕЖДУ БУНТА, КЛЮКИТЕ И БИЗНЕСА

Кирила Атанасова


АТЛАС  „GREAT BOLGAR“.  КАЗАНЬ:  ИЗД.  „ГЛАВДИЗАЙН“,   2015,   406  С.

Георги Владимиров


CRNOGORSKA VLAST I CRNOGORSKO NACIONALNO PITANJE (DOKUMENTA 1970-1985). PRIREDILA JADRANKA SELHANOVIC. DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE, REGIONALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKA IZTRAŽIVANJA: PODGORICA, 2015, 300 s.

Димитър Григоров