На славний вожд. Генерал Кл. Бояджиеву. Д. Българов. 13-й декемврий 1916 год. Гр. Охрид.

 

                       „НА СЛАВНИЙ ВОЖД“

 

                     Генерал Кл. Бояджиеву.

 

 

ТИ БУДЕН СТРАЖ НА РОДНИЙ КРАЙ

ПЛАШИЛО НА ВРАГ ПРОКЛЕТИИЙ –

И ТУРЧИНЪТ ТЕ ПРИ ОДРИН ЗНАЙ

ПА ЗНАЯТ ТЕ И СЪРБИ КЛЕТИ…

 

-: & :-

 

ГЕРОЙ! С ТЕБ СЕ РОДЕН КРАЙ ГОРДЕЙ

ТИ ПАМЕТНИК СИ ВДИГНА ВЕКОВЕЧНИЙ

МАКЕДОНИЯ В ПЕСНИ ЩЕ ВЪЗПЕЙ

ДЕЛАТА ПОДВИГА ТИ – СВРЪХЧОВЕЧНИЙ –

 

-: & :-

 

ПРЕХВРЪКНАХА С ТЕБ ВОЙСКИТЕ

НАД ШАР, НАД ТИМОК, НАД НИШАВА

ТИ ОЩЕ БДИШ!?... ВЗОРЪТ ТИ НЕГДЕ ШАВА?

ДАЛИ КЪМ ДРАЧКИЙ НЕБОСКЛОН?!

ИЛИ В СОЛУН – ИЛИ В СВЕТИЯ АТОН!?

 

-: & :-

 

Д. Българов.

13-й декемврий 1916 год.

Гр. Охрид.

 

Източник: БИА-НБКМ, ф. 540, оп. 1, а.е. 248, л. 68.